Ново

Стремим се да спечелим уважение на този свят, мислейки си, че ще го получим чрез нашите пари, коли, маркови дрехи и връзките ни със силни хора.

Нека Аллах да приема ибадетът ни и да ни дари с напътствие и търпение!!!

Амин!!!

"О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите" /2:183/

 

Избрано

Нека Аллах да приема ибадетът ни и да ни дари с напътствие и търпение!!!

Амин!!!

Проф. Салим Т С Ал- Хассани

Част от информацията за древен Египет, съдържаща се в Корана, разкрива исторически факти, останали скрити доскоро. Тези факти показват, че има една особена мъдрост във всяка  дума в Корана. 

Аят на седмицата

Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас стане свидетел на този месец, да говее през него, а който е болен или на път – да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.

/ 2:185 /