Погрешно разбрано

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Погрешно разбрано

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /