Удивени от Корана

Хаман в Корана

Част от информацията за древен Египет, съдържаща се в Корана, разкрива исторически факти, останали скрити доскоро. Тези факти показват, че има една особена мъдрост във всяка  дума в Корана. 

Subscribe to RSS - Удивени от Корана

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /