Ново

Да бъдеш истински вярващ, не означава, че не може да бъдеш тъжен. Праведните хора, както и пратениците /алейхис селям/ са преживели много тъга.

Коранът е низпослан от Аллах, за да бъдат напътени хората. Това са 59 заповеди, които са ни повелени чрез Свещения Коран.

 

Голяма част от мюсюлманите в наши дни възприемат Исляма единствено като съвкупност от определени обреди, разпоредби и правила.

Видео

Нашид "Аллаху" - изпълнители: Labbayk (feat. Yousuf Younus Al Blüshi & Coskun)

Прекрасно четене на сура Фатиха.

Избрано

Ислям - думичка една,
изпълваща всяко кътче по таз земя.
Към мир, благополучие, доброта, насочва -
всички мислещи същества.

Изредените съвети се отнасят към посочените в скоби знамения от Свещения Коран, но не са буквално цитирани.

 

Голяма част от мюсюлманите в наши дни възприемат Исляма единствено като съвкупност от определени обреди, разпоредби и правила.

Аят на седмицата

Кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, или взима за лъжа Неговите знамения? Не ще сполучат угнетителите.

/ 6:21 /