За душата

Както прекъсваш говеенето си, пречупи и душата си

"О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите" /2:183/

 

“Аллах е жалостив към Своите раби.” /42:19/

Subscribe to RSS - За душата

Аят на седмицата

Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас стане свидетел на този месец, да говее през него, а който е болен или на път – да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.

/ 2:185 /