Удивени от Корана

Хаман в Корана

Част от информацията за древен Египет, съдържаща се в Корана, разкрива исторически факти, останали скрити доскоро. Тези факти показват, че има една особена мъдрост във всяка  дума в Корана. 

Subscribe to RSS - Удивени от Корана

Аят на седмицата

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – Владетеля, Всесветия, Всемогъщия, Всемъдрия.

/ 62:1 /