Аллаху - Прочуствен нашид

Нашид "Аллаху" - изпълнители: Labbayk (feat. Yousuf Younus Al Blüshi & Coskun)

Описание: 

Нашид "Аллаху" - изпълнители: Labbayk (feat. Yousuf Younus Al Blüshi & Coskun)

Share

Аят на седмицата

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – Владетеля, Всесветия, Всемогъщия, Всемъдрия.

/ 62:1 /