Аллаху - Прочуствен нашид

Нашид "Аллаху" - изпълнители: Labbayk (feat. Yousuf Younus Al Blüshi & Coskun)

Описание: 

Нашид "Аллаху" - изпълнители: Labbayk (feat. Yousuf Younus Al Blüshi & Coskun)

Share

Аят на седмицата

Кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, или взима за лъжа Неговите знамения? Не ще сполучат угнетителите.

/ 6:21 /