Ислям

Ислям - думичка една,
изпълваща всяко кътче по таз земя.
Към мир, благополучие, доброта, насочва -
всички мислещи същества.

Има за цел да ни сплоти,
да извиси нашите души
и да ни изпрати във вечни красоти.

Притежава мъдри слова,
за всички наши дела.
И за всичко това,
просто, трябва да повярваме
в следните слова –
няма други божества,
освен Създателя на всички неща.

Нищо ли няма да направим,
по пътя един да се отправим.
Сатаната нека да оставим
и добро да правим.

 

На Бог да се отдадем,
тогава истината ще разберем.
За Дженнета ще копнеем
и във вечно щастие ще живеем.

Категория: 
Оценете публикацията: 
Average: 5 (1 vote)
Share

Аят на седмицата

Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас стане свидетел на този месец, да говее през него, а който е болен или на път – да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.

/ 2:185 /