Ислямът не е просто набор от правила

Ислямът не е просто набор от правила. Ислямът е начин на разбиране на живота и света. /Ну’ман Али Хан/

Категория: 
Оценете публикацията: 
No votes yet
Share

Аят на седмицата

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – Владетеля, Всесветия, Всемогъщия, Всемъдрия.

/ 62:1 /