Ислямът не е просто набор от правила

Ислямът не е просто набор от правила. Ислямът е начин на разбиране на живота и света. /Ну’ман Али Хан/

Категория: 
Оценете публикацията: 
No votes yet
Share

Аят на седмицата

Кажи: “Кое нещо е най-голямо за свидетелство?” Кажи: “Аллах е свидетел между мен и вас. Този Коран ми бе разкрит с откровение, за да предупредя с него вас и всеки, до когото стигне. Нима свидетелствате, че с Аллах има други богове?” Кажи: “Аз не свидетелствам.” Кажи: “Единственият Бог е Той и съм невинен за това, което съдружавате.”

/ 6:19 /