Ислямът не е просто набор от правила

Ислямът не е просто набор от правила. Ислямът е начин на разбиране на живота и света. /Ну’ман Али Хан/

Категория: 
Оценете публикацията: 
No votes yet
Share

Аят на седмицата

Кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, или взима за лъжа Неговите знамения? Не ще сполучат угнетителите.

/ 6:21 /