Сура Фатиха - Абдуллах Алтун

Прекрасно четене на сура Фатиха.

Share

Аят на седмицата

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – Владетеля, Всесветия, Всемогъщия, Всемъдрия.

/ 62:1 /