ЖИВОТ СПОРЕД ПОВЕЛИТЕ НА СВЕЩЕНИЯ КОРАН

Изредените съвети се отнасят към посочените в скоби знамения от Свещения Коран, но не са буквално цитирани.

 

1. Уважавайте и почитайте всички хора, независимо от техните: религия, раса, националност, пол, език, положение, произход, професия и т.н. (17:70)

2. Говорете правдиво, без двусмислие и заблуда. (33:70)

3. Подберете възможно най-добрите думи, за да кажете нещо и го изричайте по най-подходящия начин.(17/53, 2/83)

4. Не повишавайте тон. Говорете учтиво. (31/19)

5. Винаги казвайте истината. Странете от измамни и суетни думи. (22:30)

6. Не смесвайте истината с лъжата. (2/42)

7. Изричайте това, което е в сърцето ви. (3/167)

8. Говорете цивилизовано, изразявайте се на общоприетия от обшността език. (4/5)

9. Когато изказвате мнение, нека то да е справедливо, дори да е против вас самите или близките ви. (6/152, 4/135)

10. Не бъдете надменни и самохвалци. (31/18)

11. Не говорете безмислици. Не слушайте и не правете безмислени неща. (23/3, 28/55)

12. Странете от празнословието и отминавайте с достойнство тези, които са му се отдали.(25:72)

13. Не се отдавайте на никаква нескромност или скверност, било то тайно или явно.(6/151)

14. Ако несъзнателно направите грешка, поправете я възможно най-бързо. (3/134)

15. Не се дръжте надменно и арогантно. (31/18)

16. Не ходете високомерно и самонадеяно. (17/37, 31/18 )

17. Бъдете умерени в походката си. (31/19)

18. Движете се със смирение и кротост. (25/63)

19. Свеждайте поглед. Избягвайте втренчените похотливи погледи. (24/30-31, 40/19)

20. Ако нямате достатъчно знания за нещо по-добре мълчете. Не мислете, че това е нещо маловажно, защото то може да доведе до сериозни последствия. (24:15-16)

21. Ако чуете злословие за някого, заемете неговата страна докато ви се изясни. Считайте хората за невинни докато не се намерят категорични доказателства за вината им. (24/12-13)

22. Убедете се в истинността на всяка вест, за да не нараните някого поради незнание и после да съжалявате за стореното. (49/6)

23. Не приемайте сляпо всяка информация по въпроси относно, които нямате достатъчно знания, а проверете достоверността й. В Съдния ден ще отговаряте за слуха и зрението си, както и за здравия разум с който сте дарени. (17:36)

24. Никога не си помисляйте, че сте достигнали предела на познанието и че никoй няма повече знания от вас. Помнете – над всеки човек дарен със знание стои Друг по-знаещ (12:76). Дори на Мухаммед (с.а.с.) е било заповядано да се моли за знание. (20:114)

25. Вярващите са братя. Живейте като членове на едно семейство - братя и сестри, едни за други. (49/10)

26. Не се подигравайте и присмивайте. (49:11)

27. Не хулете. (49:12)

28. Не назовавайте хората с прякори. (49:11)

29. Избягвайте съмненията и догадките. Те изчерпват енергията на общността. (49:12)

30. Не се шпионирайте един друг. (49:12)

31. Не злословете един за друг. (49:12)

32. Когато се срещате отправяйте благослов - поздравявайте се. Ако към вас е отправено подобно пожелание, приемете го учтиво и отвърнете с по-голяма (или поне равна) вежливост. (4:86)

33. Когато се завърнете в своя дом или посетите дома на някой друг, отправете благослов към намиращите се там. (24:61)

34. Не влизайте в нечия къща без да поискате разрешение, а когато влизате поздравете нейните обитатели и им пожелайте живот в благочестие и мир. (24:27)

35. Отнасяйте се вежливо към родителите, роднините, сираците и пренебрегнатите в обществото. (4:36)

36. Грижете се за бедняците, инвалидите, нуждаещите се, за тези на които търговията им не върви и за които са изгубили работата си. (4: 36)

37. Отнасяйте се вежливо към съседите си, към тези които са редом с вас на обществени събирания или в транспорта. (4:36)

38. Проявете щедрост към пътника изпаднал в нужда, към бездомника на улицата и към онзи, който ви срещне потънал в лишения. (3:36)

39. Отнасяйте се грижовно към тези, които работят за вас.(4:36)

40. Не огорчавайте хората, на които сте дали нещо като им натяквате за щедростта си. (2:262)

41. Не очаквайте нищо за вашата добра постъпка, дори и благодаря. (76:9)

42. Помагайте си в добрината и не сътруднечете на тези, които планират злина. (5:2)

43. Не се стремете да впечатлявате хората със собствено провъзгласените си добродетели. (53:32)

44. Изисквайте от другите добро поведение, но първо коригирайте своето. Делата говорят по-силно от думите. Преди да призовете за добри дела първо вие ги практикувайте. (2:44)

45. Коригирайте първо себе си и семействата си (преди да коригирате другите). (66:6)

46. Опрощавайте на тези, които поради невежество извършат злина, но после се покаят и поправят. (3:134)

47. Потискайте гнева и отрицателните си емоции и ги превръщайте в творческа енергия. Бъдете източник на спокойствие и комфорт за хората. (3:134)

48. Призовавайте хората по пътя на Аллах с мъдрост и благи слова. Аргументирайте се разумно. (16:125)

49. Оставете тези, които не придават важност на божественото, а го считат за източник на забавление. (6:70)

50. Не стойте в компанията на хора, които богохулстват, докато не започнат друг разговор. (4:140)

51. Не завиждайте на по-щастливите от вас. (4:54)

52. Направете място на останалите участници в събиранията. (58:11)

53. Ако сте поканени на гости, отидете в уреченото време. Не пристигайте прекалено рано, за да изчаквате приготвянето на вечерята, а след хранене не се застоявайте, за да се отдадете на празно бръщолевене. Такова поведение може да причини неудобство на домакина...

54. Яжте и пийте (от позволеното) в умерени количества. (7:31)

55. Не прахосвайте това, с което Аллах ви е облагодетелствал. (17:26)

56. Изпълнявайте обещанията и ангажиментите, които сте поели. (17:34)

57. Поддържайте чистота. (9:108, 4:43, 5:6)

58. Обличайте се добре, но помнете, че боязънта пред Аллах е най-доброто одеяние. (7:26)

59. Изкарвайте си препитанието само с честен труд. (29:17, 2:188)

60. Не отнемайте с неправда богатството и имота на другите, нито подкупвайте служители и съдии, за да лишават други хора от собствеността им. (2:188)

 

Източник: www.way-to-allah.com

Категория: 
Оценете публикацията: 
No votes yet
Share

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /