Защо сме тук?

В името на Аллах, Всемогъщия, Всемилостивия, Който създаде небесата и земята и всичко онова, което е по тях; Единствения, Който заслужава да бъде обожаван от човечеството.

Един простичък поглед на света около нас е всичко, което ни кара да разберем какво никога не правят много от нас; да използваме времето и да размишляваме върху него. Детайлите на тази внушителна вселена, в която живеем, изрично доказват съществуването на великолепен и ненадминат автор.

Някои се опитват да отричат Неговото съществуване, осланяйки се на техни измислени теории и предположения, произлизащи от недоказани догадки и налучквания. Те призовават към принципи, които един трезво мислещ човек не може да следва. Например, казват, че вселената ни е едно „космическо случайно стечение на обстоятелствата”, резултат от милиарди години на случайно само-събиране. Обаче, ако излязат сутрин от къщи и намерят на пътя си нова кола, те биха поискали да разберат кой я е оставил там. Представете си, ако им кажа: „Никой не я е оставил там. Всъщност частите просто са се събрали от неизвестни места и са се сглобили от само себе си през нощта, без ничия помощ. Това е резултат от едно космическо стечение на обстоятелствата.”
Никой разумен човек не би приел този отговор. Всъщност Аллах ни е дал интелект, който да не ни позволява да вярваме на такива безсмислици.
Така, че ако хората не могат да приемат, че частите на една кола са се събрали заедно съвсем случайно, тогава как могат да вярват, че цялата вселена е направила такъв подвиг? От небето, изпълнено със звезди и други видими чудеса, до микроскопичните организми, които все още изследваме, до дизайна и функциите на органите на човешкото тяло, възможно ли е всичко това да е резултат от едно чисто случайно стечение на обстоятелствата?

Погледнете нагоре и помислете как всичко, което виждате е организиране по такъв перфектен начин! Слънцето, едно огнено кълбо на милиони километри от нас, ни осигурява топлината и светлината, от която сме зависими всеки ден. За него Аллах казва:

и сторихме [слънцето] горящ светилник

/78:13/

След продължителния ден, човек се нуждае от почивка от топлината и осветяването на слънцето. Поради това Аллах кара слънцето да залезе и ни дава тъмнината за почивка, и перфектната нощна луна и блещукащите звезди.
Каква величествена организация! Аллах казва:

И подчини Той за вас нощта и деня, и слънцето, и луната, и звездите са подчинени на Неговата повеля. В това има знамения за хора проумяващи.

/16:12/

И казва:

Нима не виждаш, че Аллах въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта, и подчинява слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок, и че за вашите дела Аллах е сведущ?

/31:29/

А също така:

И от Неговите знамения са нощта и денят, и слънцето, и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги сътвори, ако на Него служите!

/41:37/

Днешните учени коментират прецизния баланс на слънцето и луната, предполагайки за безбройните бедствия, които биха се случили, ако слънцето и луната се бяха отдалечили от техните орбити дори на микрометър.
Трезвият ум може да достигне само до един извод, че всъщност нещоподдържа целия този ред. Аллах казва:

Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Покрива Той с нощта деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите са покорни на Неговата повеля... Негови са творението и повелята. Благословен е Аллах, Господът на световете!

/7:54/

Разбираме напълно ясно, че щом като тази книга, която четете е била написана, то тогава има писател, дори вие да не го виждате. И за всяка реч си има оратор и всяко вкусно ястие има готвач зад него. Така за всяко творение, включително и нашето съществуване, има един Творец (Създател).

 

Творецът е Аллах, Който няма родители

Сега, след като сме съгласни, че не сме резултат на случайност, а че сме създадени, нека да разберем някои неща за нашия Създател. Този, Който ни Създаде, Аллах, е също така Единствения Творец на всичко, което съществува, както Той казва:

Това е Аллах, вашият Господ, Творецът на всяко нещо. Няма друг Бог освен Него. Как тогава бивате подлъгвани!

/40:62/

Заради Божията сила и перфектен контрол над вселената, не е подобаващо човек да смята, че Той има нужда от помощник. Наистина Аллах е Един и не споделя неговото Величие с никого. Той е притежател на безгранична милост и състрадание за тези, които Му се покоряват, а Неговото наказание е най-тежко и трайно за тези, които се отвърнат от Него. Аллах кава:

Онези, които вярват и вършат праведни дела, техният Господ ще ги въведе в Своята милост. Това е явното спасение.

/45:30/

А също и:

А които вярват и вършат праведни дела - Той ще изплати напълно техните награди и ще им надбави от Своята благодат. А които презират и се възгордяват - Той ще ги накаже с болезнено мъчение. И освен Аллах, за себе си не ще намерят нито покровител, нито избавител.

/4:173/

Тъй като не ни е подобаващо да Му приписваме съперник, партньор или да съдружаваме с Аллах, то е изключително богохулно да Го обвиняваме, че има баща, майка, син или дръги потомци, или роднини.
Аллах ни казва:

" Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах - Единствения,
Аллах, Целта [на всички въжделения]!
Нито е раждал, нито е роден,
и няма равен Нему.”

/112:1-4/

Какво голямо престъпление е да се претендира, че Аллах, Единственият, който е Пречист от всички недостатъцеи, да има син! За съжаление много хора вярват, че Исус е Божи син! Всъщност Исус заема високо положение, като Словото на Аллах и Предавачът на Неговото Послание, но не като Негов син, защото Аллах е възвишен и е Пречист от такова лъжливо твърдение. Относно това, Аллах казва:

Вие изрекохте нещо ужасно,от което небесата биха се разкъсали и земята - разцепила, и планините - сгромолясали в руини - да приписват син на Всемилостивия! Не подобава на Всемилостивия да има син.

/19:88-92/

Така, че Аллах е Единственият Творец и Притежател на всичко, което съществува. Той няма партньор или съдружник, както Той казва:

Следвай това, което ти бе разкрито от твоя Господ: “Няма друг бог освен Него!”, и отстрани се от съдружаващите!

/6:106/

Дължим ли Му нещо?

Сега, след като сме съгласни, че Аллах е нашият Създател и Той е, Който ни дава препитание, след като видяхме неговите изказвания, отричайки да има съдружници със себе си, ни е бихме искали да знаем иска ли Той нещо от нас?
Аллах има право над нас, т.к. Той ни е създал. Той не иска много. Иска от нас само това, което е искал от всяка общност преди нас, да Му се подчиняваме и да следваме Неговите Пратеници. Иска от нас да го обожаваме и да не съдружаваме с Него. Той казва:

И при всяка общност изпратихме пратеник: “Служете на Аллах и странете от сатаните!” Някои от тях Аллах напъти, а някои заслужиха заблудата. Вървете по земята и вижте какъв е краят на отричащите!

/16:36/

Това е много проста молба, вземайки под внимание всичко онова, което ни е дал.

„...и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник.

/14:34/

Така, че, за да бъдем истински благодарни на Аллах би следвало да Му се покланяме, както Той ни е заповядал, да Му се подчиняваме и да следваме Откровението, което Той ни е изпратил. Вършейки това, ние ще изпълним целта на нашето съществуване, тъй като Аллах не ни е създал без цел:

Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.

/51:56/

 

Ами, ако пренебрегнем правото Му над нас?

 

Игнорирането правото на Аллах не е като игнорирането правата на другите. Защото, ако ти не се подчиняваш на майка ти, тогава ти си обект на наказание, на което тя в способна. Също така, ти може да загубиш работата си, ако пренебрегнеш заповедите на твоя шеф. Съдията може да те прати в затвора, ако не се явиш в съда, както той иска. Но никой не може да те накаже с вечни мъки, както Аллах е обещал на тези, които отхвърлят Неговото послание. Аллах е създал един Ден, за да съди всеки човек. Всъщност, ние ще бъдем събрани пред Аллах да отговаряме за делата си. Относно този Ден Аллах казва:

В този Ден никой друг не ще измъчва, както Той измъчва, и никой друг не ще оковава, както Той оковава.

/89:25-26/

Ние имаме шанса сега да се освободим от такава ужасна и вечна съдба. Трябва да погледнем към нашата връзка с Аллах, дали изпълняваме правото Му над нас? Обожаваме ли Го, както ни е заповядал?
Бъдете наясно, че наказанието на Аллах е толкова тежко, че дори и този, който отрича най-много Аллах, ще повярва в Него, след като го види.

И когато виждаха Нашето наказание, казваха: “Повярвахме в Аллах, единствено в Него, и отхвърляме онова, с което Го съдружавахме.”

/40:84/

Ако се подчиняваме на Аллах, обожаваме Го и не съдружаваме с Него, тогава за нас са безкрайните радист и наслади, които ни е подготвил в Дженнета:

Никой не знае каква радост за окото е скрита за тях - въздаяние за онова, което са вършили.

/32:17/

Защото, когато настъпи Съдния ден, праведните ще чуят поканата:

О, душа успокоена, завърни се при твоя Господ доволстваща, заслужила благосклонност! Влез сред Моите раби, влез в Моя Рай!

/89:27-30/

Ако се надяваме, че ще чуем тази покана, то мие трябва да положим усилията сега, в този живот, преди да е станало късно.

Какво да правим сега?

Да приемем религията Ислям. Това е, което Аллах ни заповядва да направим:

О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само като мюсюлмани!

/3:102/

Нека да бъдем искрени и да се посветим на Аллах:

Кажи: “Моята молитва и моето служене, и моят живот, и моята смърт са за Аллах, Господа на световете. Няма Той съдружник. Това ми бе повелено и съм първият отдаден на Аллах.”

/6:162-163/

Исляма е много лесен и практичен. Няма специална церемония по приемане или трудни процедури, които да ти пречат да станеш мюсюлманин. Единственото нещо, което трябва да направиш е да кажеш следното свидетелство:

„Ешхеду ен ля илахе илля Аллах, уе ешхеду енне мухаммеден абдуху уе расулюх.”

„Свидетелствам, че няма друго божество, достойно за каквато и да е форма на обожание освен Аллах, Единствения, и свидетелствам, че Мухаммед е Негов раб и Пратеник.”

Сега да последваме нашето свидетелство с отговорността да научим нашата религия, спецификите на това, което Аллах иска от нас. Има много за научаване за Аллах и Неговата религия. С всяко праченце знание ще ставаме все по-уверени в правотата на нашия избор, с позволението на Аллах.

Нека Аллах да ни води към това, което обича!

Амин!

Източник : www.bakkah.net

Категория: 
Оценете публикацията: 
No votes yet
Share

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /