Ислямът не е просто набор от правила

Ислямът не е просто набор от правила. Ислямът е начин на разбиране на живота и света. /Ну’ман Али Хан/

Категория: 
Оценете публикацията: 
No votes yet
Share

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /