Как поколението ни разбира погрешно Корана

Голяма част от мюсюлманите в наши дни възприемат Исляма единствено като съвкупност от определени обреди, разпоредби и правила. Изключително се акцентира върху това как точно трябва да се отслужи намаза, кога точно трябва да се заговее, как точно трябва да бъде заклано животното, как точно да се почисти човек и т.н.

Този акцент е толкова изразен, че някои хора свеждат цялата религия до определени обреди и правила. По този начин се представя религията на много младежи по света още от ранна възраст. Това, че страхът от Бог им се вменява непрестанно от ранна възраст, изобщо не помага. “Не прави това, Аллах ще се разгневи!”, казва майка на детето си. “Това е харам! Аллах ненавижда престъпващите Неговите повели!”

Свеждането на Исляма само до правни норми крие сериозни последствия. Огромна част от младото поколение е израсло, занейки кое е неприемливо, но не и защо. Познава Бог, Аллах, предимно като гневен, яростен и много строг относно правилата.

Преди всичко бих искал да поясня, че не омаловажавам стойността и важността на свещения закон на Исляма. Всичко това е благодат за нас и е част, както от моята, така и от вашата вяра и трябва да я почитаме като такава. Свято задължение е да я съблюдаваме и огромен грях е да я оскверняваме.

След това пояснение, бих искал да изтъкна факта, че религият ни е много повече от набор от обреди, правила и разпоредби, защото ако беше така, Коранът щеше да бъде препълнен с правила и разпоредби, а те заемат най-малко място в Книгата на Аллах.

Факт е, че хората не са склонни да възприемат информация и да изпълняват разпоредби, ако е използван неприемлив подход или неподходящ тон. И Всезанещия най-добре знае това.

Ето защо, когато Аллах извества за Неговите закони, Той го прави по начин, изпълнен с мъдрост, любов и милост, като ни разкрива моралните основи на дадените разпоредби. Коранът акцентира основно върху вътрешната трансформация на хората, а спазването на разпоредбите е изражение на вътрешното пречистване.

Важно е, също така да се отбележи, че Аллах желае доброт на всички хора, било то вярващи или невярващи. إن الله لذو فضل على الناس. Аллах е Владетелят на велика благодат за човечеството. Основният призив на Корана е за искрена признателност на благодатта на Аллах и обръщането към Него с любов и благодарност, а не със смразяващ страх.

Сметнах за необходимо да споделя това, тъй като анализирайки собственото си израстване в религията, разбирам,че аз също съм имал такова негативни схващания. В следствие на това, че не съм бил правилно запознат със словото на Аллах. Надявам се това поколение да е различно. Надявам се те да имат много по-силна връзка с Корана от моето поколение и чрез нея да затвърдят убеждението си в един Любящ Бог. Бог, Който им е посочил път за самоусъвършенстване и Който им е низпослал закони единствено, за да улесни животът им, а не да го направи по-труден.

С благословията на Аллах, през 2005-а година, дадох началото на една организация, наречена “Институт Баййина”. Нейната цел е да помогне на милиони хора по света да намерят вдъхновение и да открият красотата на Корана. Ето защо, реших да направя безплатен уебинар. Без значение даи се смятате за практикуващи или не, за добре запознати с Корана или не чак толкова, квалифицирани или не, вярвам, че този уебинар ще ви бъде много интересен и не по-малко полезен.

Ако трябва да обобщя с една дума, то този уебинар е за ПРОМЯНАТА. Как Пратеника Мухаммед /саллеллаху алейхи уе селлем/ е успял да вдъхнови към промяната едно общество, което е било абсолютно скептично към неговот послание – в най-дбрия случай и категорично против него – в най-лошия? Как онези, които са повярвали в него са могли напълно да се променят и отвън и отвътре? Уверявам ви, не е станало чрез страх и срам. Това не е Сунната на Аллах и разбира се не е Сунната на Пратеника Мухаммед /саллеллаху алейхи уе селлем/.

Коранът, очертава един процес от четири стъпки, които Пратеникът /саллеллаху алейхи уе селлем/ да следва, за да предизвика такава невероятна промяна у другите. Именно този процес ще ви представя на този уебинар. Това е едно удивително проучване, като се надявам да се присъедините към мен за “Четирите стъпки в Корана, водещи към това да променим себе си”.

 

АВТОР: НУ'МАН АЛИ ХАН

 

За да се регистрирате, използвайте следната връзка:

https://my.bayyinah.tv/webinar

Източник: 
my.bayyinah.tv
Категория: 
Оценете публикацията: 
Average: 5 (1 vote)
Share

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /