Коранът ни е Достатъчен

Коранът ни е Достатъчен - Нуман Али Хан - Quran Weekly

Описание: 

Коранът ни е Достатъчен - Нуман Али Хан - Quran Weekly

Share

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /