Хаман в Корана

Част от информацията за древен Египет, съдържаща се в Корана, разкрива исторически факти, останали скрити доскоро. Тези факти показват, че има една особена мъдрост във всяка  дума в Корана. 

Един от хората, споменати в Корана заедно с Фараона е “Хаман”.  Хаман е споменат в 6 аята в Корана, като един от най-приближените на Фараона.

Тази информация в Корана е потвърдена от археологическите открития, направени преди около век. До 18-и век е било невъзможно прочитането на монументи и надписи, написани на езика на древен Египет, тъй като езикът е съставен от йероглифи и е бил забравен от векове.

Древно-египетските йероглифи са разгадани през 1799г. с откриването на монументален текст, датиран от 196 от н.е., наречен Розета стоун (Rosetta stone). С разгадаването на йероглифите се разкрива една важна информация: името Хаман в действителност се появява в древните египетски текстове. Нещо повече – потвърждава се близката му връзка с Фараона като е бил министър на строителстовото. 

А дали Хаман е споменат в Библията? - Да, споменат е. Но Хаман в Библията не е от приближените на Фараона, а е от приближените на друг владетел – Ксеркс, в библейската книга Естир. 

Най-важното в случая, обаче е, че Хаман е споменат в Корана, като човека отговарящ за строителството под командването на Фараона. Това означава, че информацията, неизвестна на никого по времето на низпославане на Корана заслужава специално внимание. 

Оценете публикацията: 
Average: 5 (1 vote)
Share

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /