Хиляда години липсваща история

Проф. Салим Т С Ал- Хассани

Бележки на редактора:
Следната статия е нова редактирана и увеличена версия на очерка представен първо от Проф. Ал-Хассани,  председател на FSTC, на конференцията „La Deuda Olvidada de Occidente” (Забравеният дълг на Запада), организирана в Мадрид от 21 до 26 Октомври 2003 година от Фондация “La Huella Arabe”. По-ранната версия беше публикувана на www.MuslimHeritage.com  през 2004г. FSTC 2004-2010.

1.Въведение

В една незабравима лекция на тема „Исляма и запада” презентирана на 27 октомври 1993г. в Оксфорд  Принц Чарлз казва следната убедителна сентенция:

„Ако има много голямо неразбиране на Запад относно природата на Исляма, то има голямо невежество относно дълга на нашата култура и цивилизация към Ислямския свят. Това е провал, чиито корени, мисля, са от здравата черупка на историята, която сме наследили. Средновековният Ислямски свят, от Азия до бреговете на Атлантика е бил свят където са живели и творили учени и хора на науката. Но понеже сме склонни да гледаме на Исляма като врага на Запада, като една чужда култура, общество, и система от вярвания, сме склонни да игнорираме или изтрием неговата дълбока връзка с нашата собствена история.”

Има много примери на изопачена история и много работи, отдаващи значение на този въпрос. В тази презентация, фокуса ще бъде насочен към другия начин, по който историята е била изопачена: това е, потъпкването на вековете с огромен принос към модерната цивилизация на Исламския свят. Тази небрежност е забележима в академията, медиите и образователните програми и свързаните с това исторически книги, особено тези насочени към масовото общество. Фокуса на тази статия е да събуди обществата към особеното значение на Ислямската цивилизация и нейната историческа роля в раждането на модерната наука и технологии.

Следните думи на една известна дама ще опишат ситуацията и дълга, който световната история има към цивилизацията, основана от Мюсюлманите.  Те са произнесени от г-жа Карлтън С. Фиорина, главен изпълнителен директор на Hewlett-Packard (1999-2005) в лекция на 29 Септември 2003г.:

„Някога имало цивилизация, която била най-великата на света. Могла е да създаде континентална супер-държава, която се простирала от океан до океан и от северен климат до тропици и пустини. Под нейна власт живеели стотици милиони хора от различни вероизповедания и етнически прозиход.

Един от нейните езици станал универсален за по-голяма част от света, мостът между хората от стотици страни. Нейната армия била изградена от хора от много националности, а нейната военна защита позволявала мир и просперитет, които никога не били познати. Разпространението на търговията на тази цивилизация се простирало от Латинска Америка до Китай и навсякъде между тях.

Тази цивилизация била движена повече от всичко от изобретателността.  Нейните архитекти проектирали сгради, които предизвиквали гравитацията. Нейните математици създали алгебрата и алгоритмите, които позволили изграждането на компютри и създаването на криптирането. Нейните лекари изследвали човешкото тяло и открили нови лекарства за болестите. Нейните астрономи гледали в небесата, наименували звезди и разстилали пътя за космически пътувания и изследвания. Нейните писатели написали хиляди разкази. Истории за храброст, романтика и магия. Поетите й писали за любов, когато другите преди тях били твърде потопени в страх, за да мислят за такива неща.

Когато другите нации се страхували от идеи, тази цивилизация преуспяла чрез тях и ги поддържала живи.

Когато цензурата заплашвала да изтрие знанието от миналите цивилизации, тази цивилизация запазила знанието живо, и задминала другите. Докато модерната западна цивилизация споделя много от тези елементи, цивилизацията, за която говоря бил Ислямския свят от 800 до 1600 година, който включвал Османската империя и Багдад, Дамаск и Кайро и просвещавал управници като Сулейман Великолепни.

Въпреки че често не забелязваме нашият дълг към тази друга цивилизация, нейните дарове са много голяма част от нашето наследство. Технологичната индустрия не би съществувала без участието на арабските математици. Лидери като Сулейман допринесли към нашата нация за толерантното и градско ръководство. И със сигурност можем да се поучим от неговия пример:
Това било ръководство, основано на заслугата (меритокрация), а не на наследство. Било ръководство, което впрегнало всички способности на едно много разнообразно население – което включвало Хриситиянски, Ислямски и Еврейски традиции.  Този тип просветено ръководство – ръководство, което възпитало култура, устойчивост, разнообразие и храброст –водило 800 години към изобретателност и просперитет."

Оценете публикацията: 
No votes yet
Share

Аят на седмицата

Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете.

/ 25:1 /