Видео

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Видео

Аят на седмицата

Чети [о, Мухаммед] в името на своя Господ, Който сътвори...

...сътвори човека от съсирек!

/ 96:1-2 /