One Word with Adam Jamal - “Rabb”: Surat Al-Fatiha, Aya 1

The word Rabb highlights the master-slave relationship between Allah and his creations. When we enslave ourselves to Allah, we give ourselves freedom from enslavement to people and worldly pursuits.

Description: 

The word Rabb highlights the master-slave relationship between Allah and his creations. When we enslave ourselves to Allah, we give ourselves freedom from enslavement to people and worldly pursuits.
 

Category: 

Аят на седмицата

Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас стане свидетел на този месец, да говее през него, а който е болен или на път – да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.

/ 2:185 /